Välkommen till FSVJs resor.


Vi erbjuder möjligheten att förboka och förskottsbetala din resa med FSVJ. Datum för resa står i beskrivningen av resan, Avgångstid och station väljs vid köp.
Alla resor sker med museala veterantåg i form av ellok, motorvang eller ånglok och vagnar från 30-50 talet.
På vissa turer medföljer vagn med tågkiosk där enklare fika samt souvenirer kan inhandlas. 

Våra resor kan bokas och förskottsbetalas via bankkort eller plus-/ bankgiro fram till 7 dagar före avresa om inte annat anges vid respektive resa. Vid köp i web-shoppen, kontrollera att du väljer rätt avgångsstation  samt eventuella matpaket där det finns flera val på köpknappen!

Fika eller matpaket ingår normalt ej i resebiljetterna. Där matpaket erbjuds separat måste de köpas separat samtidigt som resebiljetter bokas. I Paketresor kan mat ingå, detta ingår då i priset för resan.

VI UPPMANAR VÅRA RESENÄRER ATT KONTOLLERA TIDERNA INNAN AVFÄRD. Dessa kan med kort varsel förändras. Enklast kontrollerar du tiderna på www.fsvj.se. Vi rekommenderar att resenärer infinner sig på stationen senast 15 minuter före avgång. Tåget kan ej invänta försenad resenär. Missar du tåget kan återbetalning av biljettpris ej ske och resenär får på egen hand ta sig hem.

Förköpta biljetter uthämtas på respektive station senast 15 minuter före avgång eller delas ut på tåget om annat ej anges vid respektive resa. Ej uthämtad biljett återbetalas ej annat om hastig sjukdom uppstått.

Återbetalning av förbokad biljett kan endast ske om FSVJ fått meddelande om detta senast 14 dagar före avresa utom i de fall resenär hastigt insjuknat eller liknande. Krav om återbetalning ska då meddelas FSVJ senast fem dagar efter bokat resedatum.

Vid avbokning av köpt och fakturerad eller betalad resa har FSVJ rätt att ta ut en avgift för kostnader motsvarande 10% av hela bokningens värde.

Vid avbokning senare än 14 dagar före avresa har dock FSVJ rätt att ta ut en kostnad motsvarande 25% av bokningens totala värde.

Vid avbokning senare än två dagar före avresa har FSVJ rätt att debitera kunden 50% av bokningens totala värde.

Uteblir resenär från resa utan avbokning debiteras kunden fullt pris.

Vi (FSVJ) reserverar oss mot ändrade tider, förändrad fordonssammansättning eller inställd trafik.


Våra fordon är av äldre modell och därmed trånga och inte anpassade för rullstolar och rollatorer etc. På- och avstigning sker med lösa pallar från banvallen, vilket förutsätter att resenärer kan ta sig fram till tåget samt kliva på- och av själva. Vi ber om överseende med detta!

Vi hoppas du får en trevlig resa

Välkommen !