Stödandelar MA 408

200 kr
Artikelnummer: MA0408

Stödandelar har som syfte att vara en ekonomisk hjälp för FSVJ att återbetala bevarandelånet så snart som möjligt. 

Köp av Stödandel innebär att Du ger en ekonomisk gåva för amortering av bevarandelånet till Ma 408. Stödandelen är således inte en ägarandel i Ma 408 och gåvan ställer inga ytterligare krav på fortsatt ekonomiskt engagemang. 


Stödandelar ges ut i en limiterad upplaga av 1 000 stycken där varje stödandel har ett värde av 200 kronor. 

Vid fulltecknande skulle detta då motsvara FSVJs inköpskostnad för själva loket. D.v.s. 200 000 kr. 

Vad får Du som väljer att stötta FSVJ genom dessa Stödandelar? 

• Ett specialdesignat Gåvobevis med Givarens namn och antal Stödandelar som visar att Givaren genom sin gåva sett till att TGOJ Ma 408 kan bevaras i Oxelösund. 

• Redovisning av antalet Stödandelar sker på FSVJs hemsida under sidan ”Järnvägsbanken”. (om Gåvogivare inte önskar att sitt namn publiceras eller på annat sätt redovisas så går det självklart bra, ange detta vid betalningen)

Kommentarer